Pro pacienty

Informace pro pacienty

Podpůrná a další péče

Ověřte si u své zdravotní pojišťovny, zda nemáte možnost čerpat příspěvek např. na paruku nebo zdravotnícké prostředky pro ochranu kůže při ozařování - mnohé pojišťovny toto umožňují !  Například - Dospělí - VZP ČR

Možnosti pomoci psychologické, finanční, sociální a další:

celkový přehled:  https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/

bezplatná sociálně-právní poradna: https://www.tevasopo.cz/

finanční pomoc nadační: https://www.dobryandel.cz/komu-a-jak-pomahame/

pacientské kluby a organizace:  http://hlaspacientu.cz/

Řešení nežádoucích účinků onkologické léčby a onemocnění, bolest, výživa, podpůrná a paliativní péče: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/

Péče o chronické a onkologické rány, poškození kůže a sliznic: https://www.zahojime.cz/pacient-a-rodina/druhy-ran/onkologicke-rany/

Péče o dutinu ústní a poškození dutiny ústní: http://www.mukozitida.cz/

Organizace vzdělávání a podpory pacientů a veřejnosti: https://www.dialog-jessenius.cz/

Onkologická onemocnění

Doporučujeme tento specializovaný odkaz České onkologické společnsoti:
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/