Chemoterapie - organizace a informace

Chemoterapie probíhá na naší klinice buď ambulantně (vizte také kapitolu v odkazu Organizace kontrol na ambulanci a léčby na stacionáři) nebo za hospitalizace ( vizte také kapitolu v odkazu Organizace příjmů a hospitalizace). V případě, že je chemoterapie podávána ve formě infuze (kapačky) do žíly, může Vám být případně doporučeno i zavedení vhodného bezpečného žilního vstupu (vizte také kapitolu v odkazu PICC, Midline, porty a dávkovače).

Obrázek: Chemoterapie ve formě kapačky (infuze), některé formy mohou být malé injekci nebo tabletách. (autor S.Vokurka).

Chemoterapie je léčba působící především celotělově. Je nejčastěji podávána ve formě injekce nebo infuze (kapačky) do žíly, případně bývá v některých případech i ve formě tablet, nebo do místa nádorového onemocnění. Léky, které jsou v rámci chemoterapie podávány, se nazývají cytostatika a mají schopnost blokovat množení buněk nádoru, ale i některých buněk zdravých. V rámci chemoterapie se mohou podávat kombinace dvou nebo i více cytostatik v jednom nebo několika dnech, po kterých následuje pauza několik dní až týdnů pro umožnění regenerace. Chemoterapie se může podávat opakovaně v několika takzvaných cyklech. Aby se minimalizovala rizika a komplikace u pacienta, je součástí chemoterapie i zajištění podpůrné léčby (např. léky pro nevolnosti, alergii, injekce na podporu krvinek, atp.). Vylučování odpadních látek z podané chemoterapie bývá nejčastěji v prvních dnech po léčbě (močí, stolicí, potem) a je doporučeno udržení pečlivé tělesné hygieny a čistoty v prostorách toalet.  

Obrázek: Příprava chemoterapie dle ordinace onkologa probíhá za přísných hygienických, bezpečnostích a kontrolních opatření v lékárně naší fakultní nemocnice, 9/2014. (autor S.Vokurka).

Obrázek: Před podáním chemoterapie (zde ve formě do kapaček) je provedena kontrola všech léčiv ordinovaných k podání, 5/2016. (autor S.Vokurka).

 

Obrázek: Stojan s infuzemi (kapačky) chemoterapie, která je většinou čirá, některá ale může být zabarvená - zde připraveno k podání přes dávkovač rychlosti. (autor S.Vokurka).

 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky chemoterapie patří:

Dočasný pokles krvetvorby: chemoterapie může způsobit přechodný pokles tvorby krvinek, který se může projevit vyšší náchylností k horečkám a infekcím, celkovou slabostí, únavností a bledostí, snazší tvorbou modřin, či krvácením z nosu. Komplikace bývá odhalena vyšetřením krevního obrazu a řešením bývá např. podání injekce léku na podporu regenerace krvetvorby, nebo podání transfuzí krve, či antibiotik podle okolností.

Nevolnost a zvracení: chemoterapie je riziková pro rozvoj nevolnosti a zvracení. V rámci prevence jsou pacientovi včas před chemoterapií podány léky (v podobě tablet nebo injekce), které nazýváme antiemetika, a které mají za cíl blokovat pocit nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapií. Tabletky antiemetik bývají zajištěny i pro pobyt doma, kdy se může ještě v prvních dnech po chemoterapii nevolnost a zvracení objevit.

Zažívací obtíže, průjem, zácpa: chemoterapie bývá často zodpovědná za nechutenství, epizody průjmů nebo naopak zácpy. Při občasných a mírně probíhajících obtížích není nutné žádné speciální opatření. Vždy ale lékaře na tyto obtíže upozorněte. Ovlivněny mohou být kromě medikamentů také úpravou stravy.

Ztráta vlasů: chemoterapie v některých případech podle typu léčiv může způsobit řídnutí, až ztrátu vlasů začínající zhruba v období za 3-4 týdny od zahájení léčby. K překonání tohoto období je možné zajistit paruku. Nově rostoucí vlasy mohou mít změnu barvy, být hustější, změnění styl růstu. V některých případech však může být potřeba paruky trvalá.

Únava: v různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění, případně poklesu tvorby červených krvinek. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu.

Kožní změny: chemoterapie může způsobovat suchost kůže, výskyt zarudnutí a vyrážek, změny růstu nehtů. V místě podávání chemoterapie může být zvýšená pigmentace nebo zarudnutí, i zánět žíly. Pečujte pravidelně o pokožku šetrnou hygienou a promašťováním, pozor na působení horka a mrazu, pozor na přímé sluneční a UV záření. 

Obtíže se sliznicí v ústech a krku: podání chemoterapie zhoršuje regeneraci sliznic dutiny ústní a rtů a může způsobit bolestivost nebo drobné defekty. Udržujte rty vlhké jemnými mastmi nebo krémy, pečujte pečlivě o čistotu dutiny ústní pravidelnými výplachy a čištěním zubů jemným kartáčkem - blíže vizte v odkazu http://www.mukozitida.cz/

Účinek na nervy a svaly: některá cytostatika mohou negativně působit a poškozovat především nervová zakončení v oblasti rukou a nohou a způsobovat tak pocity brnění, mravenčení, zhoršené citlivosti nebo zhoršení jemných činností prstů a jistotu při došlapu. Obtíže mohou postupně odeznívat a být případně mírněny vhodnou tabletovou léčbou od neurologa. Někdy však komplikace přetrvávají desítky měsíců.

Příznaky podobné chřipce: v průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce: chemoterapie může mít za následek navození dočasné nebo i trvalé poruchy a zástavy menstruačního cyklu a neplodnosti, zvýšení nepříjemné citlivosti a suchosti poševní sliznice a snížení celkového sexuálního uspokojení a potřeby. U mužů může rovněž přispívat ke snížení sexuální aktivity, poruchy erekce, impotence, případně spíše dočasné neplodnosti. Sexuálního života není nezbytně nutné se vzdát, jen je třeba se přizpůsobit omezením a během chemoterapie používat vhodnou antikoncepci (jinou, než hormonální) a ideálně ještě několik měsíců následně.

Bolest: chemoterapie sama od sebe nebolí, ale navozené komplikace mohou bolestivost způsobovat - zvýšená citlivost až bolest svalů, kostí a kloubů, bolestivost sliznic dutiny ústní, žaludku, bolestivost podrážděných žil po aplikaci chemoterapie v infúzi.

Pro další informace o účincích chemoterapie vizte specializované webové stránky:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/lecba/jak-se-lecit/farmakoterapie/co-jsou-to-cytostatika-co-je-to-chemoterapie/

a pro další doporučení a podporu také:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta