O nás

                                                                                                   

 

Jsme komplexní onkologické centrum zabývající se léčbou širokého spektra zhoubných nádorových onemocnění dospělých pacientů. Poskytujeme jak léčbu lokální a lokoregionální (ozařovací techniky radioterapie, včetně stereotaktické a brachyterapie) tak i celkovou systémovou (chemoterapie, hormonální léčba, cílená léčba, bio- imuno-terapie). Léčba je mnohdy komplexní a úzce spolupracujeme s ostatními pracovišti naší nemocnice, i jinými. Zajišťujeme specializovanou a superspecializovanou léčbu nejen pro obyvatele Plzeňského, ale i Karlovarského kraje, případně i z dalších krajů. Denně je k nám doporučeno 8-10 nových nemocných, denně na ambulancích a ozařovnách poskytujeme péči zhruba 200 pacientům a máme až 90 hospitalizovaných.

Léčba je poskytována ambulantně nebo za hospitalizace, na základě standardních doporučených postupů s individuálním ohledem na jednotlivého pacienta a jeho onemocnění. Samozřejmostí je zajištění léčby a péče podpůrné podle obtíží a komplikací. Respektování lidské důstojnosti a zajištění bezpečí pacienta je naší prioritou. Velká pozornost je věnována i možnostem podpory pro pacientovy příbuzné a blízké, vždy v souladu s etickým kodexem.

Podílíme si také na výchově a vzdělávání studentů Lékařské fakulty UK v Plzni, Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, doktorandů i lékařů před atestací. Účastníme se klinických studií a věnujeme se publikační, přednáškové a vědeckovýzkumné činnosti. 

Toto vše řadí naší kliniku mezi největší onkologická zařízení v České republice a z hlediska počtu nemocných a podílu počtu nemocných na zdravotnický personál jsme vůbec nejzatíženějším pracovištěm. Cílem naší kliniky je pomáhat pacientům postiženým onkologickým onemocněním.