Pro studenty

Obrázek: Studenti v den otevřených dveří 12/2019. (foto S.Vokurka)

Informace pro studenty a stážisty

Pobyty možné pouze v rámci oficiální výuky realizované v rámci schválených výukových programů a stáží (Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova; Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni).

Výukové materiály pro studenty Lékařské fakulty v Plzni: e-learninový portál fakulty MOODLE 

Působení studentů LF a nelékařských zdravotnických oborů ve FN Plzeň v souvislosti s plánováním praxe a nebo se získáváním podkladů pro vypracování bakalářských / diplomových / jiných prací, je regulováno Útvarem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň ( tel: 377103204; https://www.fnplzen.cz/cs/informace_pro_studenty) a pro další možnosti pak ve spolupráci s Oddělením dalšího vzdělávání ( tel: 377 402 386; https://www.fnplzen.cz/cs/vzdelavaci_akce)

Pozor: Neúčastněte se výuky a stáže v případě nevolnosti, projevů infekce, nachlazení, nařízené karantény nebo těhotenství!
Pobyt v rámci zdravotnického provozu pouze v adekvátním pracovním oděvu (uniformě), resp. bílý plášť, přezůvky.
V případě zvýšeného rizika přenosu infekcí jsou ústenky nebo respirátory nutné! Dodržujte instrukce vyučujícího - dodržujte bezpečnostní pravidla na pracovišti (pozor rizika úrazu, cytostatik, infekce).

Obrázek: Seminární místnost, posluchárna kliniky, 11/2019. (foto S.Vokurka)