Organizace kontrol na ambulanci a léčby na stacionáři

Dodržujte prosím datum a čas objednávky do našich ambulancí nebo stacionáře, bylo-li Vám stanoveno a upřesněno. V případě nejasností se můžete zeptat na recepci ve vstupní hale. Máte-li od nás vydané tzv. objednací kartičky s Vašimi údaji, noste ji s sebou a předejte na ambulanci nebo stacionáři.

Z důvodu nemožnosti vyloučit čekání v čekárně, vezměte si s sebou svačinu, pití, čtení a nechoďte nalačno a s pocitem žízně, pakliže Vám to nebylo vysloveně doporučeno např. s ohledem na některé možné vyšetření.

Obrázek: Čekárna - celkový pohled, 3/2020. (foto S.Vokurka)

Máte-li plánováno provedení kontrolního vyšetření krve u nás na klinice, dostavte se včas a nejprve na naši náběrovou místnost na podlaží hlavního vchodu v prostoru velké čekárny za recepcí, pak se nahlaste na příslušné své ambulanci a vyčkejte pak na další vyzvání (čekací doba na výsledky náběrů se může pohybovat mezi okolo jedné hodiny až dvou hodin) ke kontrole a domluvě o rozpisu léčby s lékařem.

Obrázek: Náběrová místnost v prostoru velké čekárny, 3/2020. (foto S.Vokurka)

Nemáte-li plánováno provedení kontrolního vyšetření krve u nás, nebo máte-li výsledky krevních rozborů již s sebou, nebo když byly odběry provedeny u nás v předešlých pár dnech (dle doporučení lékaře), můžete se rovnou nahlásit na příslušné ambulanci a vyčkat pak na další vyzvání ke kontrole a domluvě o rozpisu léčby s lékařem.

Jednoduché injekce léků jsou buď aplikovány poměrně rychle bez delších čekacích dob, mohou být po domluvě vydány i k aplikaci s sebou, či k vyzvednutí v lékárně. Léky tabletové chemoterapie nebo tablety speciální cílené moderní terapie jsou určeny k vyzvednutí v nemocniční lékárně a domácí aplikaci.

Standardní chemoterapie nebo jiná léčiva ve formě infuzí (kapaček) jsou připravována v nemocniční lékárně a jsou pak k dispozici pro podání na našem stacionáři zhruba za hodinu, nicméně na denní stacionář se dostavte v čase, který Vám bude doporučen - může to tedy být i rovnou po návštěvě v ambulanci u lékaře z důvodu včasného zajištění a podání léčiv proti nevolnosti nebo alergii, či podpůrné zavodňovací infuze (kapačky) před samotnou chemoterapií.

Denní stacionář se nachází na podlaží hlavního vchodu vzadu za recepcí a skleněnými dveřmi zadní čekárny. Pokud Vám Váš ošetřující lékař doporučil aplikaci léčby na denním stacionáři, Váš pobyt zde bude trvat různě dlouhou dobu, podle druhu terapie. Konkrétní informace Vám podá ošetřující lékař a léčba může být zahájena ještě týž den, případně jindy dle domluvy.

Obrázek: Stacionář - pohled do prostoru, 12/2020. (foto S.Vokurka)

Obrázek: Stacionář - polohovací křesla, 12/2020. (foto S.Vokurka)

Obrázek: Stacionář - polohovací lůžka, 12/2020. (foto S.Vokurka)

U vchodu na denní stacionář je Vám k dispozici šatna, kde se můžete převléct do pohodlnějšího oblečení, zamkněte skříňku a klíč si vezměte s sebou, na boty lze použít návleky, které jsou k dispozici u šaten, můžete si vzít své přezůvky, s sebou si vezměte pití, svačinu, časopis apod. Sestra na stacionáři Vám vysvětlí, kam se máte usadit nebo uložit, pokud Vám bude chladno, řekněte si o přikrývku, dále Vám ukáže, kde je WC a zvonek.
Léčiva (např. chemoterapie a jiná) jsou pro Vás připravována v nemocniční lékárně, občas může dojít ke zpoždění v dodání z technických důvodů. V případě jakéhokoliv problému (nevolnost, bolesti, problém s kanylou) neprodleně informujte sestru. Po skončení terapie chvíli vyčkejte a držte si tampón, kterým máte přelepený vpich, stacionář můžete opustit až po dohodě s ošetřujícím personálem.