PICC, Midline, porty a dávkovače

PICC katétry a porty jsou speciální žilní vstupy, které umožňují bezpečné, spolehlivé a opakované podávání chemoterapie a jiných nitrožilních léků. Dávkovače jsou pak zařízení umožňující aplikaci chemoterapie i v domácím prostředí.

PICC katétr (peripherally inserted central catheter) je katétr (hadička) zavedená do žíly v oblasti paže a směřující uvnitř žilou do silné horní duté žíly do oblasti vstupu do pravé síně srdce. Midline katétr je katétr (hadička) zavedená do žíly v oblasti paže, ale je kratší než PICC a tedy končící uvnitř žíly v oblasti přibližně ramenního kloubu. Zevní konec je u obou typů katétru v oblasti paže uzavřen speciální krytkou a fixován speciální náplastí, aby nedošlo k jeho vyklouznutí.

Obrázek: PICC katétr (lehce fialově zabarvená hadička) zavedený do žíly v oblasti paže vpravo a krytý bezpečností folií. Do PICC katetru je vlevo napojena hadička z infuze (kapačky) s chemoterapií. (foto S.Vokurka).

PICC nebo Midline katétr při správném používání zkvalitňuje život onkologických pacientů a umožňuje bezpečnou aplikaci rizikových léčiv. Umožňuje bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv doporučených k aplikaci do žilního systému. Zavedení katétrů zajišťují speciálně vyškolení zdravotníci (tzv. kanylační tým) s využitím kontroly žíly a místa zavedení pomocí ultrazvukového zobrazení. Zavedení probíhá ambulantně a je prakticky bezbolestné - místo vpichu je znecitlivěno injekcí tzv. lokálních anestetik po předchozí pečlivé desinfekci. Bezprostředně po zavedení je katétr na 24 hod sterilně fixován a první převaz provádí kanylační tým, následné pravidelné převazy pak zajišťuje naše onkologická klinika na stacionáři. Převaz se provádí dle doporučení s frekvencí 1x za 7dní, není-li důvod pro převaz dříve. U našich onkologických, ambulantně léčených, dobře spolupracujících a poučených pacientů lze individuálně, vzhledem k dojezdové vzdálenosti k nám a dle našich zkušeností prodloužit frekvenci převazu až na 14 dní. V případě potřeby (bolest, zánět, krvácení) je nutné provést převaz bez zbytečného prodlení. Je nutné dbát na dodržení termínů převazů i v případě, že musí být onkologická léčba z jakéhokoli důvodu odložena.

Port (implantabilní port) - jedná se dutou komůrku uloženou a většinou dobře viditelnou hmatnou v podkoží a spojenou tenkou hadičkou (katétrem) do velké horní duté žíly k pravé srdeční síně. Porty se zavádí většinou ambulantně speciálně školeným týmem v místním znecitlivění do oblasti mezi klíční kostí a prsem (většinou vpravo). Výkon se provádí na malém operačním sálku a pod kontrolu polohy rentgenem. Jizva po zavedení portu bývá nad portem a tedy mimo oblast, kam bývá prováděn vpich a zavedení speciální jehličky do dutinky portu, kam je pak aplikována např. chemoterapie nebo jiná infuze (kapačka). Porty se přednostně zavádějí u pacientů, u kterých je předpokládaná déle trvající léčba, vyžadující např. opakované podávání léčby a infuzí. Port může být zaveden na místě několik měsíců i let a není-li používán pro potřebu onkologické léčby, doporučujeme provádění jeho nápichu a proplachu u nás na klinice jednou za tři měsíce. Prakticky jediným omezením je např. nenosit batohy s popruhy přes rameno, omezit věší fyzickou pohybovou zátěž na pravé rameno a paži a nepřikládat pažbu např. lovecké pušky).

Obrázek: Port a jeho katétr zavedený v podkoží v oblasti pod klíční kostní vpravo. Vidět je drobná příčná jizva po zavedení portu a dále kulaté vyvýšení kůže v místě komůrky portu a z ní pak směrem ke krku nahoru mírně vystupuje podkožní hadička katétru. (foto S.Vokurka).

Obrázek: Do portu je zavedena speciální jehla s tenkou hadičkou napojenou (filovo-oranžová spojka) na hadičku s infuzí (kapačka) s chemoterapií. Port napojený se zavedenou kapačkou chemoterapie je pak překryt speciální krycí folií. Po ukončení kapačky se vše odstraní a port vypadá opět jako na obrázku výše. (foto S.Vokurka).

Dávkovač, elastomerní infusor (tzv. "Baxterka") je přenosné zařízení (uzavřená nádobka, lahvička), naplněná chemoterapií nebo jiným potřebným léčivem, umožňující aplikaci nitrožilní infúze (kapačky) v domácím prostředí a to u pacientů, u kterých je to technicky a organizačně možné, kteří mají o tuto možnost zájem, a kteří mají zavedený spolehlivý žilní vstup - port a nebo PICC katétr. Dávkovače (infusory) jsou rozlišeny barevně podle rychlosti průtoku, čímže je pak také dána délka trvání aplikace. Délka trvání aplikace se pohybuje v rozmezí od 1 do 7 dnů dle ordinace lékaře. Rychlost aplikace je označena na vnějším krytu infusoru a na omezovači průtoku. Infusor je lehký, přenosný systém s rezervoárem z eleastomeru, který je naplněn léčivem (většinou chemoterapií) a ta je transportována hadičkou přes filtr po celou dobu stálou průtokovou rychlostí do pacientova portu nebo PICC katétru. Dávkovač je umístěn pohodlně v přenosné a na krku zavěšeném pouzdru "kabelce". K provozu není třeba žádných baterií, dávkovač pracuje pod stálým vnitřním tlakem. Napojení dávkovače s chemoterapií na port nebo PICC katétr probíhá v rámci běžné léčby a pobytu na našem stacionáři (během hospitalizace se nevyužívá). Po napojení infuzoru prostřednictvím katétru (hadičky) na port nebo PICC katétr nebudete výrazně pohybově omezen/a. Dávkovač je umístěn pohodlně v přenosné a na krku zavěšeném pouzdru "kabelce".

Obrázek: Dávkovač "Baxterka" - vpravo naplněný a vlevo (žlutý kryt) vyprázdněný, hadička s modrým uzávěrem na konci umožňuje napojení na žilní vstup pacienta (do portu nebo PICC katetru), srovnání velikosti oproti propisce (foto S.Vokurka).

Obrázek: Dávkovač "Baxterka" a umístění do přenosného pouzdra (foto S.Vokurka).

Péče o dávkovač (infusor), omezení:
Zvýšené opatrnosti dbejte při oblékání a hygieně. Několikrát denně kontrolujte místo vpichu, v případě jakýchkoli pochybností zavolejte na některé z uvedených telefonních čísel: 377105511 nebo 377105525 (v pracovní době), jinak 377105531, 377105541, 377105551.
Nevystavujte jej vysokým teplotám a slunečnímu záření. Aplikovaný roztok je vhodné chránit před působením denního světla, proto infusor z pouzdra vyjímejte jen na dobu nezbytně nutnou.
Pouzdro s infusorem můžete zavěsit okolo pasu, přes rameno nebo okolo krku.
Omezovač průtoku na konci hadičky ničím nepodkládejte, musí mít teplotu kůže.
S infusorem je možné se sprchovat, ale nedoporučuje se jej ponořovat do vody. Můžete ho vložit do nylonové síťky a zavěsit na držák sprchy. Pozor dávejte na místo vpichu, okolí jen otírejte.
Infusor musí být ve stejné výšce jako konektor (spojka) na konci hadičky. Není tedy správné jej pokládat na zem nebo zavěsit nad hlavu. Během spánku si pacienti nejčastěji ukládají infusor pod polštář nebo vedle sebe na postel.
Po uplynutí stanovené délky aplikace a vyprázdnění nádržky (na balonku se objeví dvě řady výstupků) se dostavte na naše pracoviště k ukončení aplikace.