Odběry krve u nás

Odběry se provádí u nás v odběrové místnosti, která se nachází na podlaží hlavního vchodu v prostoru velké čekárny za recepcí. Jakékoliv obtíže spojené s odběrem krve (kolapsové stavy, alergie - náplast, dezinfekce), nahlaste před odběrem sestře.

Obrázek: Náběrová místnost v prostoru velké čekárny, 3/2020. (foto S.Vokurka)

Provozní doba je od pondělí do pátku 6:45 -14:30, 12:30-13:00 je přestávka na oběd, po 14:30 hodině jsou odběry prováděny na lůžkovém oddělení, odběry na tzv. nádorové markery se provádí pouze do 14:15. Telefonní kontakt: 377 105 518

Pacientům s plánem přijetí ještě tentýž den k hospitalizaci nebo plánem kontroly v ambulanci s potřebou znalosti výsledků krevních náběrů doporučujeme odběr hned ráno včas. Vzorky jsou odesílány do laboratoře potrubní poštou, zpracování materiálu trvá 1-2 hodiny. Po domluvě s lékařem je možné chodit na plánované náběry den předem, v průběhu pracovní doby kdykoliv (odpadá tedy čekání na výsledky v čekárně).

Odběr krve by se měl provádět nalačno, nicméně s ohledem na zdravotní potřeby našich onkologických pacientů respektujeme i provedení náběrů po předchozím jídle, není-li jednoznačně lékařem doporučen odběr nalačno (při odběrech na tzv. nádorové markery nalačno být nemusíte). 

Odběr z portu a PICC katétru: u pacientů se zavedeným portem nebo PICC katétrem (viz také kapitola odkaz PICC, Midline, porty a dávkovače) je možné provádět odběry z těchto vstupů a většinou se provádí současně s jejich proplachem na denním stacionáři po kontrole v ambulanci.