Děkujeme za podporu v péči o pacienty

Děkujeme společnosti Konplan a jejím zaměstnancům za dar v podobě částky 42 500 Kč, která bude využita na pořízení převazového vozíku, který zkvalitní péči o nemocné během radioterapie. (Foto Konplan - zleva: marketingová specialistka Konplan Bc. Eva Černá Rukavička dipl. um., HR Manager Konplan Ing. Marie Halušitzová, vedoucí lékař radioterapie ORAK MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., vrchní sestra ORAK Mgr. Simona Šípová, MBA, Office Manager Konplan Mgr. Zdeňka Šimková a vedoucí radiologický asistent ORAK Bc. Krasimir VASILEV, MBA). Děkujeme.