Vánoční tvoření a posezení

Dobrovolníci a členové poradny pro nemocné a jejich blízké naší Onkologické a radioterapeutické kliniky připravili dne 29.11.2022 vánoční tvoření a posezení s kytarou a canisterapeutickým týmem do átria "u koruny stromu" v 1. nadzemním podlaží naší kliniky. Děkujeme za pomoc, radost a oživení našeho átria a celého odpoledne.